PROCESGIDS voor de Openbare Ruimte

Online gids voor professionals in de Openbare Ruimte

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Welkom bij de Procesgids!

De Procesgids voor de Openbare Ruimte®

De Procesgids® is een universeel procesgestuurd online kennissysteem, dat voor diverse toepassingsgebieden kan worden ingericht.

De Procesgids® voor de Openbare Ruimte richt zich specifiek op professionals die actief zijn met beheer en (her)inrichting van de Openbare Ruimte en die breder willen en moeten kijken dan het eigen "vakje", zoals programmamanagers, projectmanagers, procesregisseurs, beleidsmedewerkers en -adviseurs en beslissers.

Deze Procesgids® helpt gemeenten, andere organisaties (bijvoorbeeld hoogheemraadschappen, woningcorporaties, projectontwikkelaars, ..) en externe opdrachtnemers om Inrichting en Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR) in alle fasen van het proces integraal te managen, door overzicht te geven en inzicht te bieden in de hoofd- en deelactiviteiten, de betrokken actoren en relevante kaders, en per activiteit op het juiste moment in het proces direct de juiste kennis aan te reiken. Deze kennis wordt centraal aangeboden en door een centrale redactie onderhouden.

De Procesgids® kan op eenvoudige wijze organisatiespecifiek worden gemaakt door toevoeging van (koppelingen naar) eigen kennisbronnen, die alleen voor de eigen gebruikers zichtbaar zijn. Daarmee wordt de toepasbaarheid en de toegevoegde waarde van de Procesgids® voor uw organisatie nog groter.

Vanuit de Procesgids® kan op elk punt direct worden doorgeklikt naar een online kennisplatform waar professionals kennis en ervaring kunnen uitwisselen, met elkaar en met de redactie van de Procesgids®. Daarmee ontstaat tevens een actieve community van gebruikers die met elkaar direct bijdragen aan een up-to-date en complete Procesgids van en voor de gebruikers.

 

Contact

Onno Bresjer

Change Care
Heribertlaan 5
3871 MA  Hoevelaken
Telefoon (06) 511 433 11
mail: info@procesgids.nl

 

Change Care is een handelsnaam van Bresjer Beheer BV